Όροι & Προϋποθέσεις

Το www.diashandmade.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης, (ΑΦΜ: 053422277/ Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Diashandmade, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.diashandmade.com  

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδα www.diashandmade.com  διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Η Diashandmade διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Diashandmade αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Ο κάθε χρήστης που αποφασίζει να εισέλθει και να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο diashandmade.com:

Το diashandmade.com έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος του δικτυακού του τόπου, να αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση. Το diashandmade.com δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι όλες οι φωτογραφίες και το υλικό που υπάρχουν στον παρόντα διαδικτυακό  τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του diashandmade.com  βάσει του περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου, Ν.2121/1993. Η χρήση των φωτογραφιών δεν είναι ελεύθερη και απαγορεύεται δια παντός. Σύμφωνα με το άρθρο 3 το πνευματικό έργο δίνει το δικαίωμα στο δημιουργό να απαγορεύσει οποιαδήποτε αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αλλοίωση ή και οποιαδήποτε άλλη χρήση των φωτογραφιών που βρίσκονται αναρτημένες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο με  ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του δημιουργού. Οι φωτογραφίες σε κάποια προϊόντα μπορεί  είναι ενδεικτικές.

Πληροφορίες για τα προς πώληση προϊόντα:

Δεσμευόμαστε έναντι των καταναλωτών για την πληρότητα και την αλήθεια όλων των πληροφοριών που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τόσο για την ταυτότητα της επιχείρηση ς μας όσο και για τις συναλλαγές που μελλοντικά θα πραγματοποιηθούν. Η επιχείρηση  μας , δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που γίνονται εκ παραδρομής κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επανορθώσει οτιδήποτε είναι δυνατόν και οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

Κάποια προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές από τις δημοσιευμένες φωτογραφίες.

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται το ανάλογο ΦΠΑ.

 Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα:

Το diashandmade.com  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

 Αναγνώριση Πελάτη:

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: το e-mail (Username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Του δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της  diashandmade.com  αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της  diashandmade.com  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με από με απόλυτη ασφάλεια.

Μη εγγεγραμμένοι χρήστες:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα diashandmade.com  δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη εκτέλεσης παραγγελίας χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο σύστημα. Οι παραγγελίες αυτές εκτελούνται κανονικά και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγγελίας, απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της, παραμένουν στο σύστημα, θεωρούνται απόρρητα και εμπίπτουν στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο χρήστης, στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωμένος να επανεισάγει τα προσωπικά του στοιχεία σε κάθε περίπτωση συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Δήλωση απορρήτου:

Η επιχείρηση σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο. Η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς και την online δραστηριότητά σας και για τον τρόπο χρήσης τους.

Η επιχείρηση συμμορφώνεται με το πλαίσιο σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι κανόνες μας διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την επεξεργασία τους από εμάς και τους συνεργάτες μας.

1. Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης περί απορρήτου

 Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου ισχύει για όλες τις τοποθεσίες Web, τους τομείς, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα προϊόντα που ανήκουν στο diashandmade.com.

2. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Η επιχείρηση συλλέγει, εξάγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα και να εξατομικεύει την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με την επιχείρηση . Αυτή η συλλογή γίνεται κατόπιν κατάλληλης ειδοποίησης και εξασφάλισης της δικής σας συναίνεσης και με τις απαραίτητες διαδικασίες των αρχών προστασίας δεδομένων, όπου απαιτείται.

Η επιχείρηση  ενδέχεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για την ολοκλήρωση διαφόρων συναλλαγών, όπως:

·        παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, ενεργοποιήσεις και εγγραφές

·        δημιουργία προφίλ και επαλήθευση χρήστη

·        αιτήματα για πληροφορίες

·        συνδρομές σε υπηρεσίες μάρκετινγκ ή υποστήριξης

·        συμμετοχές σε διαγωνισμούς ή έρευνες

·        αιτήσεις άμεσης πίστωσης

·        αιτήσεις πρόσληψης

Στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

 στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, προτιμήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, προτιμήσεις επικοινωνίας, εκπαιδευτικό και εργασιακό υπόβαθρο και δεδομένα σχετικά με το ενδιαφέρον σας για απασχόληση σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να παρέχονται στην επιχείρηση  τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας σας από μια καθορισμένη οντότητα εντός της επιχείρησής ή της επιχείρησης σας.

Εάν δημοσιεύετε, σχολιάζετε, εκφράζετε ενδιαφέρον ή παράπονα ή μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ σε μια τοποθεσία της επιχείρηση, κοινωνικό δίκτυο, ιστολόγιο ή άλλο φόρουμ τέτοιου είδους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε ενδέχεται να αναγνωστεί, θεαθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες αυτών των φόρουμ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή μηνυμάτων ή για σκοπούς που δεν ελέγχονται ούτε από εσάς ούτε από την επιχείρηση . Η επιχείρηση  δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλετε σε τέτοια φόρουμ.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε, η επιχείρηση  ενδέχεται επίσης να συλλέξει πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας σε μια τοποθεσία Web της επιχείρησης, σε μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web ή σε μια τοποθεσία Web που “υποστηρίζεται από” άλλη επιχείρηση  εκ μέρους της επιχείρησης, μέσω των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, που περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα Web, cookie και ενσωματωμένες συνδέσεις Web. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες κίνησης που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία Web, όπως τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης και τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web από όπου μεταβήκατε. Ενδέχεται να συλλέξουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP), το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, τη συμπεριφορά μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (δηλαδή, τις σελίδες που βλέπετε, τις συνδέσεις που ακολουθείτε και άλλες ενέργειες που κάνετε σε σχέση με τις τοποθεσίες Web της επιχείρηση  ή τις υποστηριζόμενες τοποθεσίες Web), καθώς και πληροφορίες προϊόντων. Η επιχείρηση  ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δελτία επικοινωνίας που αποστέλλει και επομένως ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία όταν ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάνετε κλικ σε σύνδεση που περιέχεται σε αυτό. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα Πώς η επιχείρηση  χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων.

Η επιχείρηση  συλλέγει επίσης πληροφορίες από πηγές που είναι διαθέσιμες δημοσίως ή στο εμπόριο και θεωρούνται αξιόπιστες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ. Οι πληροφορίες που συλλέγει η επιχείρηση  από τις δημόσιες ή εμπορικές πηγές της ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις πληροφορίες που συλλέγει όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες της στο Web. Για παράδειγμα, η επιχείρηση  ενδέχεται να συγκρίνει τις γεωγραφικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν από εμπορικές πηγές με τη διεύθυνση IP που συνέλεξαν τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για να βρεθεί η γεωγραφική σας περιοχή.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την επιχείρηση  τη βοηθούν να κατανοήσει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας και να σας προσφέρει μια συνεπή και εξατομικευμένη εμπειρία. Για παράδειγμα, η επιχείρηση  ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους εξής σκοπούς:

·        για να σας βοηθήσει στην ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή παραγγελίας

·        για να αποτρέψει και να εντοπίσει απειλές για την ασφάλεια, απάτες ή άλλη κακόβουλη δραστηριότητα

·        για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

·        για να παρέχει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης

·        για να σας ενημερώσει σχετικά με νέες υπηρεσίες και οφέλη

·        για να παρέχει εξατομικευμένες προσφορές προώθησης

·        για να επιλέξει το περιεχόμενο που θα σας αποστείλει

·        για να εξατομικεύσει ορισμένες τοποθεσίες της στο Web

·        για τον υπολογισμό της απόδοσης πρωτοβουλιών μάρκετινγκ, διαφημίσεων και τοποθεσιών Web που “υποστηρίζονται από” άλλη επιχείρηση  εκ μέρους της επιχείρηση

·        για να σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς και έρευνες

·        για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της

Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία πληρωμών και την πρόληψη απάτης. 

4. Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Η επιχείρηση  δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή μίσθωση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους, με εξαίρεση των όσων περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Ασφάλεια συναλλαγών:

Το diashandmade.com  προσφέρει την υψηλότερη ασφάλεια συναλλαγών, χρησιμοποιώντας για την εκκαθάριση κάθε ηλεκτρονικής πληρωμής το Stripe. Με την επιλογή συγκεκριμένου προϊόντος, τα στοιχεία σας αποστέλλονται με απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας (SSL 128 bit) στους secure server του Stripe από όπου πραγματοποιείται η διεκπεραίωση της συναλλαγής σας. Με αυτό τον τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται πουθενά παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια χρέωσης και ελέγχου. Έτσι όλες οι συναλλαγές με το diashandmade.com  είναι απόλυτα ασφαλείς.

Τρόποι Πληρωμής:

Προσοχή: Όλα τα τραπεζικά έξοδα (Εξολοκλήρου) για διατραπεζικές συναλλαγές ή προμήθειες τρίτων όπως βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.

Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι εξής:

Α) Με αντικαταβολή

 Πληρώνετε μετρητοίς το προϊόν κατά την παραλαβή του από την courier στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Το κόστος είναι επιπλέον 2.00€ (κόστος αντικαταβολής)

Β) Με πιστωτική κάρτα

 Το diashandmade.com  προσφέρει την υψηλότερη ασφάλεια συναλλαγών, χρησιμοποιώντας για την εκκαθάριση κάθε ηλεκτρονικής πληρωμής το Stripe. Με την επιλογή συγκεκριμένου προϊόντος, τα στοιχεία σας αποστέλλονται με απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας (SSL 128 bit) στους secure server του Stripe από όπου πραγματοποιείται η διεκπεραίωση της συναλλαγής σας. Με αυτό τον τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται πουθενά παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια χρέωσης και ελέγχου. Έτσι όλες οι συναλλαγές με το diashandmade.com  είναι απόλυτα ασφαλείς.

Τρόποι Αποστολής:

• Το κόστος αποστολής για ΟΛΗ την Ελλάδα είναι 3€ με ΕΛΤΑ courier και 4.5€ με TNT

• Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 20€ με ΕΛΤΑ.

• Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Courier από Δευτέρα έως και Σάββατο. Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Υπάρχει και η δυνατότητα express αποστολής με την TNT Courier, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 4.5€.

Όλα τα πακέτα συσκευάζονται και τοποθετούνται με απόλυτη προσοχή και ασφάλεια. Κανένα προϊόν δεν αποστέλλεται χτυπημένο ή σε κατάσταση που προσδίδει υλική ζημιά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε ανοιχτό δέμα, χτυπημένο ή και κατεστραμμένο, παρακαλείσθε να μην το παραλάβετε, διότι η υπαιτιότητα είναι της εταιρείας μεταφοράς. Σε περίπτωση παρόλα αυτά, που γίνει παραλαβή, και διαπιστωθεί οποιαδήποτε υλική ζημιά, η ευθύνη είναι καθαρά του πελάτη. Δεν φέρει καμία ευθύνη η επιχείρηση  μας, διότι κανένα προϊόν δεν φεύγει από το κατάστημά μας με οποιαδήποτε υλική ζημιά.

Χρόνος παράδοσης:

 Οι παραγγελίες αποστέλλονται καθημερινά στις 14.00. Εάν το προϊόν που έχετε επιλέξει είναι ετοιμοπαράδοτο θα το παραλάβετε σε 1-3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής του, με εξαίρεση τυχόν δυσπρόσιτες περιοχές. Παραδόσεις – Αποστολές δεν γίνονται τις αργίες. Οι ημέρες και οι ώρες παράδοσης ισχύουν για εργάσιμες ημέρες και ώρες αντίστοιχα, δεν ισχύουν για τις αργίες.

Ακύρωση παραγγελίας:

•  Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται σε περιπτώσεις μη επικοινωνίας λόγω ελλιπών στοιχείων με την diashandmade.com, μη επικοινωνίας σε τηλεφωνικές απόπειρες συνομιλίας από το diashandmade.com  για διευθέτηση τυχόν προβλημάτων.

•   Παραγγελίες με αποστολή Courier ακυρώνονται  μετά το πέρας που ορίζει η εκάστοτε μεταφορική.  

  • Αν θελήσετε να ακυρώσετε μία παραγγελία επικοινωνήστε μαζί μας (εντός δύο ωρών) από την στιγμή της παραγγελίας στέλνοντας μας ένα e-mail  στο [email protected] ή καλέστε μας στο τηλέφωνο +30 6934959174
 

Πολιτική επιστροφής/αλλαγής προϊόντων:

Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή ζημία που δημιουργηθεί στο προϊόν από τον ίδιο τον πελάτη κατά το άνοιγμα της συσκευασίας του.

Στα σκουλαρίκια δεν γίνονται αλλαγές για λόγους υγιεινής. 

Τα έξοδα αλλαγής είναι 6€ με ΕΛΤΑ courier και επιβαρύνουν το πελάτη. 

Για αλλαγές προϊόντων που βρισκόντουσαν σε προσφορά/έκπτωση, ισχύει η τιμή αγοράς των προϊόντων κατά την ημερομηνία αγοράς τους.

Τρόπος Αλλαγής:

 Έχετε έως και 14 μέρες απο την ημέρα παραλαβής για να πραγματοποιήσετε την αλλαγή. Αποστέλλοντας το/τα προϊόντα με δικά σας έξοδα αποστολής, στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία στο κατάστημά μας. Η αλλαγή πραγματοποιείται χέρι με χέρι με τον courier ανταλλάσσοντας το παλιό με το καινούργιο προιόν. 

Στα σκουλαρίκια δεν γίνονται αλλαγές για λόγους υγιεινής. 

Τρόπος Επιστροφής:

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση & στο πακέτο επιστροφής υπάρχει και η απόδειξη που σας στείλαμε. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. 

Τα σκουλαρίκια δεν γίνονται δεκτά για επιστροφή για λόγους υγιεινής.

Διεύθυνση Επιστροφής/Αλλαγής:

Κουταχείας 1, Μυτιλήνη (2ος όροφος)

Λέσβος 81100

Βούρου Αρχοντία

Σε περίπτωση που το προϊόν που θα επιλέξετε έχει χαμηλότερη τιμή από την αρχική σας παραγγελία θα σας επιστραφεί η διαφορά μέσω τραπέζης με δική σας χρέωση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Τα σκουλαρίκια εξαιρούνται απο το δικαίωμα υπαναχώρησης για λόγους υγιεινής.

 Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος:

Σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων και εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 14 ημερών αυτά επιστρέφονται με την διαδικασία που περιγράφεται στη 1η παράγραφο.

Επιστροφή χρημάτων:

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος θα σας γίνει επιστροφή των χρημάτων σας εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την επιχείρηση  μας, εφόσον το προϊόν είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σας θα πρέπει πριν την αποστολή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 6934959174 ή να μας στείλετε e-mail στο [email protected]

Σε περίπτωση που το προϊόν που θα επιλέξετε έχει χαμηλότερη τιμή από την αρχική σας παραγγελία θα σας επιστραφεί η διαφορά μέσω τραπέζης με δική σας χρέωση.

Το ποσό των μεταφορικών 6.00€ (3.00€ αποστολή + 3.00€ επιστροφή) και της αντικαταβολής (2.00€ εάν υπάρχει) δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό επιστροφής.
Στις περιπτώσεις που είχατε Δωρεάν Μεταφορικά, ισχυει η ίδια επιβάρυνση.